Chính sách phúc lợi

09/03/2019
Sự đóng góp của mỗi nhân viên được ghi nhận thoả đáng cho các giá trị lao động của nhân viên.
09/03/2019
Để nâng cao giá trị của người lao động tại nơi làm việc đồng thời định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho người lao động góp phần vào sự thành công của công ty, mỗi nhân viên khi vào làm việc đều có cơ hội được đào tạo và ...