KINH DOANH DỊCH VỤ

Kinh doanh dịch vụ hiện đang là một mảng nhỏ trong các hoạt động của ATRAN Group với các gói dịch vụ đa dạng như: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, dịch vụ lưu trú...đóng góp không nhỏ cho sự phát triển chung của tập đoàn

Dự án tiêu biểu
SUNNY HUT VILLA

SUNNY HUT VILLA

NHÀ HÀNG PERGOLA

NHÀ HÀNG PERGOLA

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

TƯ VẤN XEM
XÂY DỰNG XEM
ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN XEM
KINH DOANH DỊCH VỤ XEM