HỢP TÁC THIẾT KẾ

TIÊU CHÍ

Hình thành sản phẩm sáng tạo, độc đáo. 

Tạo giá trị thông qua từng sản phẩm đi sâu vào chất lượng và hiệu quả sử dụng.

Thiết lập mối quan hệ hợp tác, phát huy tối đa năng lực của mỗi bên trong nghiên cứu - phát triển.

TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC MÃU NHÀ DỰ ÁN
Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Legos
CỘNG TÁC THIẾT KẾ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC.
Công ty TNHH Kiến trúc B+H Việt Nam
THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Công ty TNHH Xây dựng Minh Tùng