Phan Thị Ngọc Hiếu
Giám đốc Công ty TNHH Phú Trần
Phan Thị Ngọc Hiếu

Là một trong những thành viên đầu tiên tham gia sáng lập và xây dựng ATRAN GROUP, chị Phan Thị Ngọc Hiếu - một nhà lãnh đạo đầy tâm huyết với những đường lối và chính sách phát triển bền vững cho công ty. Với hơn 17 năm kinh nghiệm trong công tác điều hành quản lý, chị đã và đang đảm nhận các vị trí quan trọng như như Cố Vấn Tài Chính tại ATRAN Group, Giám Đốc Công Ty TNHH Phú Trần (thành viên của ATRAN Group) và đồng thời là đồng sáng lập của ATRAN GROUP và các công ty thành viên trong tập đoàn.