Phan Tường Hy
Tổng Giám đốc Công ty CP XD Việt Trần Phú Quốc
Phan Tường Hy

Gia nhập ATRAN Group từ những ngày đầu thành lập đến nay với vị trí Cổ đông sáng lập kiêm Giám đốc Công ty TNHH Việt Trần ( sau thời gian tích lũy kinh nghiệm chuyên môn tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm từ 1997 đến 2003). Với mong muốn được tiếp tục phát triển của bản thân, anh đã tham gia Công ty CPXD Tín Phúc với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hơn 20 năm công tác, anh có được không ít kinh nghiệm chuyên môn cũng như điều hành khi đảm nhận những vai trò quan trọng. Như một chặng đường mới, năm 2018 anh đã tiếp tục giữ một vai trò Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Việt Trần Phú Quốc (thành viên của ATRAN Group)