Chợ Đầu Mối Khu vực Biên Giới và Khu sinh thái 2015

Tổng quan

Dự án quy hoạch Chợ Đầu Mối Khu vực Biên Giới và Khu sinh thái tại Cửa khẩu Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An được thực hiện năm 2015. Dự án với tổng quy mô hơn 130000 m2 do Công ty Cổ Phần Tân Long làm chủ đầu tư được thiết kế nổi bật, đặc sắc với khối kiến trúc độc đáo và nhiều mảng xanh. Quy hoạch kết hợp Chợ Đầu Mối và Khu Sinh thái một cách khéo léo còn giúp góp phần tăng lượng du khách và hiệu quả khai thác cho tỉnh Nghệ An.

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

Lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

i-4

 

Địa điểm:
Cửa khẩu Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
i-1

 

Quy mô:
130.783m2
i-3

 

Chủ đầu tư:
Công Ty cổ phần Tân Long
i-6

 

Tình trạng dự án:
Đã hoàn thành